Bestyrelse 2021:

*VKI repræsentant.

*Hold ansvarlig: Charlotte Jakobsen.

*Fitness ansvarlig: Rene` Christiansen.

*Bike ansvarlig(e): Mikael Rasmussen/Jan Brink.

*Adminstrativ: Dorthe Pape.

*Kassere: Mikael Rasmussen.

*Formand: Jan Brink.