MEDLEMSREGLEMENT

 Udover nedenstående gælder almindelige etiske regler.

 • Du skal registrere dig ved indgangen til fitnesscenteret (fitnessscanner) – se skiltningen i centeret.
 • Husk at registrere dig ved holdtræning (holdtræningsscanner).
 • Armbåndet skal bæres synligt, det er personligt og må ikke udlånes til andre.
 • Du må ikke lukke andre personer ind i centeret.
 • Instruktører og NAM udpegede personer (er udstyret med legitimation) kan bede om yderligere legitimation.
 • Kontakt admin@n-a-m.dk hvis har du mistet dit armbånd. Nyt armbånd udstedes mod betaling.
 • Medbring og brug et håndklæde som underlag på bænkene.
 • Der skiftes til inde sko, når man træner i centeret.
 • Ryd op efter dig selv.
 • Rengør/aftør maskiner efter brug.
 • NAM er medlem af Anti Doping Danmark. Hvis der observeres eller er begrundet mistanke om brug af dopingmidler, sker øjeblikkelig bortvisning. Medlemmet indberettes herefter til DGI.
 • Vi forbeholder os ret til at holde lukket ved afholdelse af særlige arrangementer i hallen eller vedligeholdelse.
 • Hav respekt for andre personer der træner i centeret, vi skal være der alle.
 • Overholder du ikke vores medlemsreglement kan NAM, uden dit samtykke og uden varsel opsige dit medlemskab, overskydende kontingent tilbagebetales ikke – fremtidige kontingentopkrævninger stoppes.