MEDLEMSREGLEMENT

Udover nedenstående gælder almindelige etiske regler og der kan i situationer yderligere ske ændringer i reglementet for at følge myndighedernes anbefalinger.

 • Du skal registrere dig ved indgangen til fitnesscenteret (fitnessscanner) – se skiltningen i Centeret
 • Husk at registrere dig ved holdtræning (holdtræningsscanner)
 • Armbåndet skal bæres synligt, det er personligt og må ikke udlånes til andre
 • Du må ikke lukke andre personer ind i Centeret, eller medvirke til at de kommer ind
 • Armbåndet er personligt og må ikke udlånes
 • Instruktører og NAM udpegede personer (er udstyret med legitimation) kan bede om yderligere legitimation
 • Kontakt admin@n-a-m.dkhvis har du mistet dit armbånd. Nyt armbånd udstedes mod betaling
 • Medbring og brug et håndklæde som underlag på bænkene
 • Det er ikke tilladt at træne i bar overkrop
 • Der skal skiftes til indesko når man træner i Centeret
 • Ryd op efter dig selv
 • Rengør/aftør maskiner efter brug
 • Det er tilladt at træne med egen musik i headsets
 • Behandl vores udstyr med respekt, ødelægger du vores udstyr/omgivelser med forsæt, kommer du/i til at hæfte for skaden samt følgeudgifter.
 • NAM er medlem af Anti Doping Danmark. Hvis der observeres eller er begrundet mistanke om brug af dopingmidler, sker øjeblikkelig bortvisning. Medlemmet indberettes herefter til DGI
 • Vi forbeholder os ret til at holde lukket ved afholdelse af særlige arrangementer i hallen eller vedligeholdelse
 • Hav respekt for andre personer der træner i Centeret - vi skal alle være der
 • Overholder du ikke vores medlemsreglement kan NAM, uden dit samtykke og uden varsel, opsige dit medlemskab, overskydende kontingent tilbagebetales ikke – fremtidige kontingentopkrævninger stoppes


God træning